Skip to main content

Jaki jest współczesny Augustów można łatwo przekonać się przyjeżdżając do Nas na wakacje. Jak wyglądają zamierzchłe czasy Augustowa? Jak niegdyś wyglądało życie na dzisiejszych terenach naszego serca Podlasia i dlaczego warto nas odwiedzić?

Powierzchnia dzisiejszego miasta Augustów niemal do końca XIII wieku była zamieszkiwana przez członków plemienia Jaćwingów. W datowanej na 1283 rok bitwie, Jaćwingowie zostali pokonani przez Zakon Krzyżacki i według zapisów, aż do 1422 roku, na ziemiach tych nie było żadnych ludów.

Jak można domniemywać po samej nazwie miejscowości, Augustów powstał dzięki królowi Zygmuntowi II Augustowi. Jest kilka legend opowiadających o tym jak rzekomo powstał Augustów – najpopularniejsze są dwie, które z pokolenia na pokolenie wciąż przekazywane są mieszkańcom Augustowa.

Wedle pierwszej, król Zygmunt II August miał zabłądzić w czasie trwającego polowania w Puszczy, a następnie znaleźć schronienie u jednego z mieszkańców ówczesnego terenu Augustowa. Według drugiej legendy, lasy augustowskie miały być miejscem potajemnych spotkań Króla Zygmunta II Augusta i Barbary Radziwiłłówny. W obu wariantach augustowskich legend koniec jest dokładnie ten sam – zauroczony bujną przyrodą i pięknem okolicznego terenu król Zygmunt August postanawia założyć tu miasto. Samo założenie miasta datuje się na 17 maja 1557 roku, kiedy to Augustów otrzymał prawa miejskie magdeburskie. Nazwa miasta oraz inicjały króla wplecione w herb miasta (Sigismundus Augustus S.A.) są wyrazem największego uznania dla ostatniego króla z dynastii Jagiellonów, bez którego dziś nie byłoby Augustowa.

Rozwój Augustowa
Augustów to miasto, które od samego początku było bardzo dobrze położone – dzięki temu było jednym z najprężniej rozwijających się miast. Wyznacznikiem rozwoju była stale rosnąca liczba rzemieślników, którzy osiedlali się właśnie w Augustowie – piekarzy, szewców, rzeźników, kołodziejów czy kowali. W XVI wieku w mieście pojawiły się dwa młyny, tartak, rudnia oraz smolarnie. Warto nadmienić, iż aż do 1569 roku, Augustów terytorialnie należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Powstanie Starostwa Augustowskiego datuje się na 1470 rok. Niestety, rozwój miasta został na jakiś czas wstrzymany ze względu na trudną sytuację polityczną w całym kraju, bitwy i wojny. W czasie trwającego potopu szwedzkiego, Augustów został niemal doszczętnie spalony przez Tatarów, a w latach 1700-1721 przez miasto przeszła epidemia dżumy, która zdziesiątkowała augustowską ludność.

Powrót do świetności Augustów rozpoczął w drugiej połowie XVIII wieku – miasto zaczęło odbudowę i rychło nastąpiła kolejna faza rozwoju. Ponownie do miasta zaczęli ściągać rzemieślnicy, kupcy. W 1795 roku miasto zostało przejęte przez Prusaków, natomiast w latach 1807 i 1812 wojska napoleońskie. Po roku 1815 Augustów stały się terenem Królestwa Polskiego – nastąpiło również powstanie województwa Augustowskiego z siedzibą w Suwałkach, które w 1837 roku przekształcono w gubernię augustowską.

W latach trzydziestych XIX wieku nastąpił kolejny przełom w rozwoju gospodarczym Augustowa – rozpoczęto również budowę Kanału Augustowskiego, który miał stanowić drogę wodną (połączenie dopływów Wisły z Niemnem). Nad budową Kanału Augustowskiego pieczę sprawował generał Ignacy Prądzyński. Niestety w roku 1831 powstanie listopadowe przerwało budowę Kanału Augustowskiego, którą ostatecznie ukończono w 1838 roku.

I i II Wojna Światowa w Augustowie
Niestety zniszczenia wojenne nie ominęły również Augustowa, który ucierpiał zarówno w czasie I Wojny Światowej, jak i drugiej. W okresie I wojny najmocniej ucierpiały peryferie miasta, w czasie II wojny Światowej Augustowszczyznę zajęła Armia Czerwona. W roku 1941 do Augustowa wkroczyli Niemcy – mieszkańcy Augustowa dzielnie walczyli o swoje tereny. W samym Obwodzie Augustowskim utworzono struktury AK. Ludność cierpiała prześladowania ze strony dwóch okupanckich obozów – radzieckiego i niemieckiego.

W czasie wojny Augustów został mocno nadwyrężony – szacuje się, że miasto zostało zniszczone w około 70%. Tuż po wojnie rozpoczęto prężną odbudowę gospodarczą – powstawało coraz więcej zakładów przemysłowych i liczne ośrodki przemysłowe. Gdy miejscowa ludność pojęła, że Augustów to miasto silnie uzdrowiskowe, dokonano w 1968 roku pierwszych odwiertów głębinowych.

Augustów współcześnie
Dzisiaj Augustów jest postrzegany jako miasto atrakcyjne, nowoczesne, pretendujące do tytułu kurortu. Od 1993 roku miasto posiada status uzdrowiska. W roku 1999 r otworzono w Augustowie pierwszy w kraju wyciąg do nart wodnych.